Logi, kas atbilst mūsdienu prasībām, vispirms ir konstrukcijas, kas izgatavotas no mūsdienīgiem materiāliem. Mūsdienās šo konstrukciju ražošanā līdzās tradicionālajam kokam un alumīnijam plaši izmanto arī plastmasu. Vārdu salikums “plastikāta logi” mūsdienās vairs nevienu nepārsteidz. Bet pirms dažiem gadiem par tiem pat neviens nebija dzirdējis. Ja nu vienīgi kādam tos bija izdevies ieraudzīt kaut kur tālās un svešās zemēs. Šodien šie izstrādājumi tiek plaši pielietoti Rietumeiropā (īpaši Vācijā). Šīs produkcijas ražotāji apgalvo: plastikāta logi lieliski saglabā siltumu telpā, no tiem nekad nepūš. Šādus logus nav jākrāso un jāaizlīmē ziemā, tie netrūd. Vārdu sakot – pasaka, ne logi.

Ja arī Jūs esat nolēmis iegādāties brīnumu…

Plastikāta profilus pie mums ieved galvenokārt no ārzemēm. Un būtu ieteicams noteikt to izcelsmes vietu. Plastmasa, kas Latvijā ievesta no Turcijas vai citām siltajām zemēm, diez vai izturēs mūsu skarbos salus un temperatūras svārstības. Nepieciešams pārbaudīt “ievešanas dokumentus”: jābūt PVC profilu izmantošanas atbilstības sertifikātam mūsu Republikas klimatiskajos apstākļos.

Taču pat no viskvalitatīvākā profila daži labi “meistari” pamanās izgatavot pilnīgi nederīgus izstrādājumus.

Mūsdienīgu logu izgatavošana – augstu tehnoloģiju ražošana, tā necieš haltūru. Kvalitatīvus plastikāta logus iespējams izgatavot tikai modernā rūpnīcā ar augstas precizitātes aprīkojumu.

Neskrieniet uzreiz uz tuvāko firmu. Tā var pavisam vienkārši iegādāties nepavisam ne to, uz ko cerējāt.

Pārliecinieties, ka Jūsu noskatītajai firmai ir valsts izsniegta licence, izejmateriālu un realizējamās produkcijas atbilstības sertifikāti. Labi, ja Jums parāda (kaut vai uz videokasetes) savu produkciju, kur var novērtēt tehnoloģiskā procesa saskaņotību, ražošanas kultūru, noliktavas materiālu krājumus utt. Noskaidrojiet, kādu garantiju dotā firma – ražotājs dod uz savu produkciju. Esiet piesardzīgs, ja garantija tiek dota uz pārāk īsu (1 gads), kā arī pārāk garu (20 gadi) laika posmu. Ja firmai ir visi nepieciešamo dokumentu un pašu produkcijas pakete, tas liecina par to, ka ar kompāniju var sadarboties. Nav taču iespējams, ka vienas stundas laikā pēkšņi pazūd ražošanas korpusi, dārgais aprīkojums un apmācītais personāls.

Tātad, kvalitatīvs profils un mūsdienīgs ražošanas process ir īsta plastikāta loga dzimšanas neizbēgami nosacījumi. Taču arī tas vēl nav viss. Visu var sabojāt neprofesionāla montāža.

NEKAD neuzticiet iegādāto logu uzstādīšanu “kreisajai” brigādei. Protams, Jūs viņiem samaksāsiet mazāk nekā prestižai firmai. Taču izglābt logus, kas nostiprināti ailās ar naglām un hermētiskām pakulām, jau nebūs vairs iespējams. Uzstādītāji-izpostītāji neievēro (iespējams, nezināšanas dēļ) montāžas darbu tehnoloģiju, viņiem nav nepieciešamo materiālu un tie nezina metodes, kā kvalitatīvu logu pārvērst krāšņuma elementā, kas ne mazākā mērā Jūs spētu pasargāt no aukstuma un trokšņiem. Atcerieties, ka Jūsu logu kalpošanas mūžs par 90% atkarīgs no pareizas uzstādīšanas.

Montāža uzskatāma par kvalitatīvu, ja tās laikā ievēroti sekojoši nosacījumi:

  • Logi uzstādīti stingri ievērojot vertikālo līniju. Tas nepieciešams furnitūras ilgas un drošas funkcionēšanas nodrošināšanai;
  • Visas salaiduma detaļas rūpīgi hermetizētas ar atbilstošu materiālu;
  • Nostiprināšanas elementi bez papildus elementiem nodrošina drošu un stingru loga turēšanos loga ailē;
  • Spraugas starp loga bloku un ēkas konstrukcijas elementiem aizpildītas ar izolējošu trokšņu-termoaizsardzības materiālu;
  • Ārējās šuves no ielas puses ir rūpīgi apstrādātas, lai izvairītos no trokšņu-termoizolācijas materiāla kontakta ar ultravioletajiem stariem.

Uzskaitīto nosacījumu neievērošana norāda, ka logus Jums vēlas uzstādīt visparastākie haltūristi. Šodien plastikāta logi ir viena no populārākajām precēm. PVC konstrukciju – profilu – ražošana un uzstādīšana ir ļoti perspektīvs novirziens. Savus pakalpojumus šajā tirgū piedāvā ne mazums firmu. Dažas no tām, nevēloties tērēt līdzekļus iegādājoties kvalitatīvu komplektāciju, ieguldīt ražošanas attīstībā, personāla apmācībā, piedāvā patērētājiem zemas kvalitātes produktu. Tā izplatās informācija par plastikāta logu sliktu ekspluatācijas kvalitāti, par to neatbilstību Latvijas klimatam. Tamlīdzīgas baumas liek pircējiem šaubīties par labu mūsdienīgu preci un traucē apzinīgu ražotāju darbam. Plastikāta logi – tā ir diezgan padārga prece, kas kalpo ilgu laika periodu. To iegādi varētu salīdzināt ar super- mūsdienīga mūzikas centra iegādi: bez zinātāju padoma neiztikt. Lai nekļūdītos, risinot problēmas ar logiem, vērsieties pie firmas “EUROLOGI” speciālistiem.

Categories: Jaunumi